ติดตามการวิเคราะห์บอล
น้าแอ๊ดดี้ วีรศักดิ์
ผู้อยู่ในวงการกีฬามากกว่า 30 ปี